*
 *
האם יש לך כבר את השירות

כמה דקות בערך בחודש תצרוך מ V.call ?