077-604-8048
מקבוצת נתי
 

מדיניות פרטיות

מנוי יקר, 

פרטיותך חשובה לנו,

מטרת הסעיפים שלהלן הינה לפרט את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר האינטרנט שבכתובת www.vcall.co.il (" האתר") ובשירותי הוואטסאפ (WHATSAPP)  המופעל על ידי קבוצת נתי גרופ סרוויס בע"מ  ("מפעילת האתר").

עם השימוש באתר, ייחשב המשתמש באתר ("המנוי ו/או המשתמש") כמי שקרא את מדיניות פרטיות זו ואישר כי הוא מסכים לתנאיה כולם.

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת גם לנשים.

 

מסירת פרטים 

חלק מהשירותים באתר עשויים לדרוש הזדהות של המשתמש. לדוגמה, בדף או במדור שבאתר הנקרא "צרו קשר", יתבקש המשתמש למסור פרטים אישיים, הכוללים את שם המשתמש, כתובת הדוא"ל שלו ומספר הטלפון שלו. המשתמש לא חייב למסור פרטים אלה לפי חוק. עם זאת, תשומת ליבו של המשתמש מופנית לכך כי מסירת פרטים שגויים או חלקיים, עלולה למנוע מהמשתמש להשתמש בשירותים המוצעים באתרים, או חלק מהם ו/או לפגוע באפשרותו ליצור קשר עם מפעילת האתרים ו/או לפגוע ביכולתה של מפעילת האתרים ליתן שירות למשתמש.

 

איסוף מידע: השימוש במידע 

במהלך השימוש באתר נאסף מידע על המשתמש. חלק מהמידע מזהה אותו באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתו, שירותים ומוצרים שרכש או ביקש לרכוש, אמצעי התשלום ששימשו אותו, וכיו"ב. 

זהו המידע שהמנוי מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שנרשם לשירותים באתר. חלק מהמידע אינו מזהה את המנוי אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיו. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקרא המשתמש באתר, העמודים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנה ועוד.

השימוש במידע שנאסף, ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

- לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.
- לצורך רכישת שירותים ומוצרים באתר או באמצעותו, לרבות פרסום מידע ותכנים.
- לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
- לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
- כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות של המשתמש.
- ליצירת הקשר עם המשתמש כשמפעילת האתר סבורה שקיים צורך בכך.
- לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר.
- לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר.

כמו כן, מפעילת האתר רשאית להשתמש בכל מידע שייאגר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. מידע זה לא יזהה אישית את המשתמש.

 

דיוור ישיר אלקטרוני

מפעילת האתר מעוניינת לשלוח אל המשתמש מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אל המשתמש רק אם נתן הסכמתו מפורשת לכך, ובכל עת יוכל לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו. מפעילת האתרים לא תמסור את פרטי המשתמש האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אישית את המשתמש.

 

מסירת מידע לצד שלישי

מפעילת האתר לא תעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותו), אלא במקרים המפורטים להלן, והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו להעברת הפרטים כאמור בקרות איזה מן המקרים המפורטים להלן:

אם המשתמש ירכוש מוצרים ו/או שירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.
העברת פרטי המשתמש נדרשת על מנת לקיים את התחייבויותיה של מפעילת האתר על-פי תנאי השימוש של האתר.
אם המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במפעילת האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות בלקוחות מפעילת האתר.
אם המשתמש יבצע באתר פעולות בניגוד לדין ו/או עשה שימוש בשירותי האתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.
אם המשתמש הפר את תנאי השימוש של האתר ו/או כל הסכם נוסף עם מפעילת האתר ו/או עם מי מטעמה.
אם התקבל בידי מפעילת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי.
בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין מפעילת האתר, שתחייב חשיפת פרטי המשתמש.
אם מפעילת האתר תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

Cookies

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות המשתמש האישיות ולצורכי אבטחת מידע. 'עוגיות" הן קבצי טקסט, שהדפדפן יוצר לפי פקודה ממחשבי מפעילת האתר. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר ועוד. הן משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטים בכל פעם שהמשתמש מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום, ככל שישנם כאלה.

המשתמש רשאי, בכל עת, לנקות את ה"עוגיות" מן הדפדפן או להגדירו כך שיסרב להשתמש ב"עוגיות". אם המשתמש אינו יודע כיצד לעשות זאת, באפשרותו לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא משתמש. עם זאת, מפעילת האתר איננה מבטיחה כי פעולות כאלה יאפשרו גלישה תקינה באתר והיא רשאית לחסום ו/או לא לתת שירות במקרים בהם נעשו פעולות כאמור.

 

פרסומות של צדדים שלישיים

מפעילת האתר מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן צופה המשתמש בעת הביקור באתרים מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות "עוגיות" במחשב המשתמש. ה"עוגיות" מאפשרות להן לאסוף מידע על האתר שבו צפה המשתמש בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקיש. השימוש שחברות אלה עושות ב"עוגיות" כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של מפעילת האתר.

 

קישורים לאתרים של צדדים שלישיים 

באתר עשויים להימצא קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. יובהר, כי מדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה, חלה אך ורק בנוגע לאתר ומפעילת האתר אינה אחראית למדיניות הפרטיות של אתרי האינטרנט האחרים כאמור.

 

אבטחת מידע

מפעילת האתר תעשה כמיטב יכולתה, באמצעות האמצעים העומדים לרשותה, על מנת לשמור על פרטיותם של משתמשי האתרים, סודיות פרטיהם האישיים (ככל שבידיה) ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. בעוד שאמצעים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, מפעילת האתר לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם ו/או חשיפתו.

 

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל (sv@natid.co.il) או בדואר רגיל אל: קבוצת נתי גרופ סרוויס בע״מ  בכתובת: יצחק נבון 3 עפולה

בנוסף, אם המידע שבמאגרי מפעילת האתר משמש לצורך פניה אישית למשתמש, המשתמש זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

 
שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.